Vilko Žiljak - Od novih tendencija do nove percepcije

Autor: Tomislav Radić
Objavljeno: 7.5.2022. 18:33:10
Vilko Žiljak - Od novih tendencija do nove percepcije

Foto: Tomislav Radić

Izložba radova Vilka Žiljka može se razgledati u Muzeju Grada Đurđevca  do 12. svibnja 2022. 


Umjetničko izražavanje Vilka Žiljka od početka je bilo vezano uz kompjutorsko istraživanje vizualnog, za vizualizaciju kompleksnih apstraktnih matematičkih relacija. Vilko Žiljak, znanstvenik, grafičar, inovator i svučilišni profesor, spada među začetnike računalne grafike u nas i svijetu. 


Koristeći algoritme za generiranje slika, stvarajući tako novi grafički vizualni jezik, izlažući svoje prve umjetničke grafike 1973. godine na skupnoj izložbi Novih tendencija,  kontinuirano se posvećuje proučavanju vizualnih senzacija, odnosno formi koja se postižu algoritamskim programiranjem.


Sudjelovanjem na brojnim izložbama i prisutnošću u likovnim kritikama koje govore u prilog njegovom stalnom djelovanju u području računalne grafike, dokazao je da vizualizacija fizikalno-matematičkog poimanja svijeta ima elemente stvaralačkog. Vilko Žiljak napravio je  infrared inovacije i koautor je pet patenata u području infracrvenih boja, uvodeći novu varijablu „Z“ za mjerenje apsorpcije svjetlosti na 1000 nm, a svoj izum uvodi i u računalnu grafiku, te  postaje i autor novog djela koje dualnošću vizualne informacije koju nosi, koncept „slike u slici“ pokazuje na sasvim novi način.


Vezane vijesti
Ažurirano: 6.2.2024. 17:31:47

Create Account