Oglašavanje


Za oglašavanje na portalu Sesvete danas pošaljite upit na mail adresu: marketing@sesvete-danas.hr

Cjenik sponzoriranih članaka

Veličina Cijena
Jedna kartica teksta (do 1800 znakova) 200,00 €
Dvije kartice teksta (do 3600 znakova) 400,00 €

Cjenik bannera

(Pozicije, tipovi, dimenzije i cijene bannera)
Pozicija Tip Dimenzija Cijena
1 CPD 780 x 140 px 16,00 €
2 CPD 336 x 280 px 12,00 €
3 CPD 336 x 280 px 10,00 €
4 CPD 780 x 140 px 13,50 €
5 CPD 780 x 140 px 11,00 €
6 CPD 780 x 140 px 7,00 €
Pozicije bannera su označene žutom bojom u slici desno.

Popusti

Period Iznos
3 dana 15 %
7 dana 25 %
14 dana 30 %
30 dana 40 %

Tehničke upute za izradu bannera

Banner mora biti u jednom od rasterskih formata (jpg, png, tif) u dimenzijama 780 x 140 px (piksela) za pozicije broj 1, 4, 5 i 6 odnosno 336 x 280 px (piksela) za pozicije broj 2 i 3.

CPD

CPD označava kraticu “cost per day" odnosno podrazumijeva oblik plaćanja fiksnog prikazivanja bannera po danu.
Npr. ako je CPD = 16,00 €, to znači da jednodnevno prikazivanje bannera (24 sata) plaćate 16,00 €.

cjenik

Create Account