Katarina Peović: Rijekom vlada klijentelizam, moramo napustit takvu praksu

Autor: Borko Samec
Objavljeno: 14.11.2020. 13:30:21
Katarina Peović: Rijekom vlada klijentelizam, moramo napustit takvu praksu

Foto: Radnička fronta

“Svako tko živi u Rijeci zna kako je teško doći do posla i da je zapošljavanje povezano s mrežama i skupinama koje jedne druge održavaju, kazala je na konferenciji za novinare Katarina Peović, predsjednica Radničke fronte. Outsourcing poslova koje bi mogao obavljati grad je jedna od klijentelističkih praksi koja čijim bi prevladavanjem sigurno mogli život u gradu učiniti boljim a sredstva iz proračuna lokalne uprave i samouprave koristiti što funkcionalnije.”

Na konferenciji za medije održanoj na riječkom Korzu saborska zastupnica Radničke fronte je istaknula da bi Grad mogao puno manje poslova davati u ruke privatnog kapitala, a naročito u slučajevima kada oni stoje u raskoraku. Kao primjer je istaknula koncesije na plaže koje koje se svode na priječenja ulaska u  more i postavljanje ležaljki, dok bi Grad mogao upravljati plažama na način koji bi branio javno dobro.

Katarina Pavičić-Ivelja, politička aktivistkinja i članica RF-a, je navela nekoliko primjera klijentelizma u Rijeci, počevši s Ivanom Franolićem koji se obogatio na tržnicama. Navela je da je ovaj riječki tajkun, tada član SDP-a i dobar poznanik Slavka Linića, obogatio zahvaljujući tome što je dobio petnaestogodišnju koncesiju na riječke tržnice, od čega je dobit reinvestirao u Jadran hotele godinu prije isteka koncesije.

Pavičić-Ivelja je podsjetila na primjer tvrtke Ri-Stan koju je 1996. osnovao Veljko Knežević, također osoba bliska Liniću. Napomenula je da je Grad ovoj tvrtci koja vrši naplatu vodnih usluga, odvoza kućnog otpada, plina, grijanja, potrošnje tople vode, najma, komunalne naknade, naknade za uređenje voda i zajedničke pričuve ustupio sredstva za rad besplatno, da bi to tek kasnije bilo regulirano. Podsjetila je i na probleme i prigovore agencije koja nadzire financijske usluge (HANFA-e) zbog neizdavanja fiskaliziranih računa, kao i na nepravilnosti ustanovljene od strane energetske regulativne agencije (HERA)

Smatra da bi Grad mogao puno manje stvari davati u ruke privatnom kapitalu te je podsjetila na fijasko s koncesijom na plažu ispod bazena Kantrida koja je ustupljena Hemingway baru, kao i na to da je klijentelizam prisutan i u kulturnim ustanovama, kao i gradskoj upravi, gdje se na istaknuta mjesta postavljaju „ljudi od povjerenja“ koji autokratski upravljaju i zapošljavaju još ljudi po liniji poznanstava.

Za Peović je ključno da se upravljanje Gradom demokratizira i provodi daleko transparentnije od trenutnog modela. Demokratizacija za nju podrazumijeva nadzor odozdo pomoću tehnologije, odnosno izjašnjavanje građana o bitnijim pitanjima putem istih. Ističe da takva demokratizacija ne može postojati bez referenduma kojima bi se određivalo koji su projekti od društvenog značaja, čime bi se vodilo i participativno budžetiranje kroz koje bi ljudi sami odredili na što žele da se troši proračunski novac.

Kandidatkinja za gradonačelnicu ističe da je neprihvatljivo da je poslovanje Grada netransparentno te da bi trebalo biti moguće preispitivati ne samo sami najam, već i svrhu najma i poslovanje pojedinih subjekata poput „kralja Korza“ Mirka Pavičića i gospodara tržnica Franolića. Za nju je nezamislivo da gradonačelnik ne odgovara nikome, a na pitanja gradskih vijećnika odgovara salvom uvreda.

Katarina Peović je zaključila konferenciju iznošenjem plana demokratizacije javnih poduzeća koji bi uključivao kontrolu radnika, ali i javnosti. Neprihvatljivim je ocijenila da Grad i pojedina gradska poduzeća poput Autotroleja nemaju kolektivne ugovore, ali za nju je to samo početak. Smatra kako bi u nadzorne odbore gradskih tvrtki trebalo uključiti radnike i stanovništvo kako bi odlučivali u svome interesu.

'U upravi Autotroleja skupštinu čine načelnici i gradonačelnici gradova koji su povezani s Rijekom a upravu čini samo direktor. Oni rade i protiv interesa Riječana, kojima je u interesu bolja i jeftinija usluga, i radnika, koji nemaju mogućnost da organiziraju svoj rad i usprotive se rezanju svojih prava i plaća', ističe Peović.Vezane vijesti
Ažurirano: 23.3.2024. 10:13:34

Create Account