Reakcija Marija Spajića na zahtjev za izradu UPU-a SRC Luka

Autor: Borko Samec
Objavljeno: 28.12.2021. 14:49:41
Reakcija Marija Spajića na zahtjev za izradu UPU-a SRC Luka

Foto: Marijo Spajić

Marijo Spajić, krajobrazni arhitekt iz udruge Zelene i plave Sesvete reagirao je na naš članak o zahtjevu za izradu UPU-a za SRC Luka, a njegovu reakciju prenosimo u cijelosti:Za početak, potrebno je jasno definirati što je to UPU SRC Sesvete i što je to UPU SRC Luka. 

Urbanistički plan uređenja sportsko-rekreacijskog centra Sesvete je dokument koji je potrebno izraditi, a čije su granice obuhvata jasno definirane unutar prostornog plana. Za područje UPU SRC Sesvete je 2005. godine bio raspisan anketni (neobvezujući) natječaj temeljem kojeg se trebao definirati prijedlog uređenja prostora unutar obuhvata. Međutim, ništa od rješenja nije bilo usvojeno u obliku plana. 


Za UPU SRC Sesvete postoji obveza donošenja, a do izrade tog dokumenta je zabranjena gradnja na svim česticama koje su zahvaćene unutar obuhvata pa makar i jednim kvadratnim metrom. Zbog toga sam svojedobno ukazivao na upitnu legalnost izvođenja radova na igralištu pored O.Š. Luka, s obzirom na to da je čestica 850/1 dijelom zahvaćena granicom UPU-a (oko 1.400 kvadratnih metara od 27.000). Da bi se igralište moglo izgraditi, školi je u zemljišnim knjigama potrebno upisati pravo upravljanja ili vlasništvo nad predmetnom česticom (trenutno je upisan Grad Zagreb), a potom izraditi idejni projekt za uređenje igrališta. 


Međutim, za to nije potrebno donositi UPU SRC Sesvete, čija procedura donošenja bi trajala tri do četiri godine (odluka Gradske skupštine o donošenju UPU-a, odabir izvođača, usuglašenje svih nadležnih ureda…). Dovoljno je izraditi idejni projekt temeljem kojega se potražuje lokacijska dozvola, te izraditi parcelacijski elaborat kojim se su, u skladu s Generalnim urbanističkim planom, izdvajaju koridor za predviđene ceste, te izdvojiti dio čestice sjeverno od koridora koji se nalazi unutar obuhvata UPU SRC Sesvete. Samim time više niti jedan dio nove čestice ne bi spadao pod obuhvat urbanističkog plana i ne bi ga bilo potrebno donositi za predmetni prostor.


S druge strane, nisam siguran što točno znači zahtjev za donošenje UPU SRC Luka, s obzirom na to da tako definiran pojam formalno-pravno ne postoji, niti je ucrtan u prostornom planu. Svojedobno sam izašao s prijedlogom uređenja dijela katastarske čestice 850/1, na kojem je bila ucrtana atletska staza i prateći sadržaji, a koji je bio nazvan SRC Luka / Planet, no to nije pravno utemeljen dokument za donošenje ovakvih odluka. 


S druge strane, 2017. godine je arhitektica Loredana Stunić izradila idejni projekt uređenja sportsko-rekreacijskog parka u vrijednosti 300.000 kuna, a čiju je izgradnju najavio pokojni gradonačelnik Bandić u predizbornoj kampanji iste godine. Međutim, ni taj projekt ne nosi naziv SRC Luka. Zbog toga bih volio znati kako točno glasi zahtjev, kako bismo baratali pravilnim pojmovima. Ukoliko se donosi odluka o uređenju prostora na čestici 850/1, a riječ je o livadi između osnovne i srednje škole (bivši Planet), tada je dovoljno učiniti korake koje sam prethodno naveo: idejni projekt, lokacijska dozvola i parcelacijski elaborat. 


Iz tog razloga me primarno zanima osnovna motivacija ovakvog zahtjeva, ukoliko je riječ o UPU SRC Sesvete. Na taj način bi se moglo na mala vrata, na temelju sasvim drugog prijedloga uređenja prostora, donijeti dokument koji bi pogodovao drugim interesnim skupinama u Sesvetama. 


Podsjetit ću, svojedobno je za uređenje nogometnog stadiona izdana građevinska dozvola, ista ona koju su odlučili konzumirati početkom izgradnje parkinga i zbog čega već devet mjeseci gledamo šoder nasred livade. Navedena građevinska dozvola (koja se preklapa s uporabnom dozvolom dvorane bivše srednje škole, a današnje Gimnazije Sesvete) odnosi se na rekonstrukciju stadiona, a ne gradnju novog stadiona. Naravno, sve je podređeno tumačenju što je točno rekonstrukcija, a što izgradnja novog nogometnog stadiona. Međutim, podsjetit ću da nikakva gradnja nije dopuštena unutar obuhvata UPU SRC Sesvete do donošenja plana. Možda upravo zato posljednjih dana na Branimirovoj možemo svjedočiti plakatima na kojima su prikazani vizualizacije sesvetskog i maksimirskog stadiona, s natpisom „Maksimir i Sesvete – dva stadiona, jedna priča!“. 


Ukoliko je riječ o prijedlogu uređenja dijela čestice 850/1, tada tu odluku apsolutno podržavam! Volio bih kad bi se pristupilo integrativnom rješavanju ovog prostora, koji bi mogao biti u službi velikog broja naših sugrađana. Sesvete su deprivirane od javnih i besplatno dostupnih sportsko-rekreacijskih sadržaja. Ovo je idealna lokacija za pozicioniranje ovakvog centra s obzirom na vlasničke odnose, smještaj i reprezentativnost prostora te činjenicu da se unutar dva kilometra nalazi gotovo 40.000 stanovnika Sesveta. 


Zahtjev za UPU pozdravljam, no volio bih kada bismo raspolagali egzaktnim i točnim informacijama vezanim uz uređenje, te mogućnostima sudjelovanja građana u ko-kreaciji prostora. 


Vezane vijesti
Ažurirano: 28.6.2022. 11:44:15

Što mislite o rezultatima popisa stanovnika u Sesvetama?

Broj popisanih daleko je manji od očekivanog
Mnogi se odselili zato nas nema koliko smo mislili
Nije loše, ipak je broj stanovnika Sesveta u porastu
Očekivano, sve što se moglo doselit u Sesvete već se doselilo
Ovo je još dobro naspram drugih sredina
( glasajte da biste vidjeli rezultate )

Create Account