Rotary klub Sesvete raspisao natječaj za dodjelu stipendja

Autor: Borko Samec
Objavljeno: 4.11.2020. 14:25:48
Rotary klub Sesvete raspisao natječaj za dodjelu stipendja

Foto: Vizual natječaj

Rotary klub Sesvete i ove će godine stipendirati izvrsne sesvetske studente, a zainteresirane pozivaju da se jave na natječaj.


Unatoč vrlo problematičnoj godini kad zbog pandemije nije bilo previše mogućnosti za šire djelovanje, pa tako niti uobičajenog načina prikupljanja sredstava putem humanitarnih akcija kao što je to niz godina bila roštiljada na Gorščici gdje su sesvetski Rotarijalci temeljem uplate za sudjelovanjem na roštiljadi prikupljali sredstva za ovu, ali i druge humanitarne namjene, ipak su iznašli načina kako osigurati određenu količinu sredstava za stipendiranje nadarenih sesvetskih studenata koji su još k tome slabijeg materijalnog statusa, pa im je tim više studiranje otežano. 


Dakle, raspisan je natječaj kojeg zainteresirani mogu proučiti i, ako imaju uvjete, prijaviti se.N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija

    1. Rotary klub Zagreb Sesvete u školskoj godini 2020/2021 dodjeljuje 3 stipendije. Stipendija iznosi 12.500 kuna, a isplaćuje se u iznosu od 1.250 kn mjesečno tijekom razdoblja od 10 mjeseci. 

    2. Na natječaj se mogu prijaviti Studenti visokoškolskih ustanova ili diplomskih studija na nekom od fakulteta ili akademija Zagrebačkog Sveučilišta, a koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete:

    • da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu;

    • da su redovni đaci/studenti, te da su prethodne godine imali prosjek ocjena 4 i više, 

    • da imaju neprekidno prebivalište u Gradskoj četvrti Sesvete i okolici najmanje od dana upisa u program za koji su podnijeli molbu za Stipendiju,

    • da su državljani Republike Hrvatske, 

    • da nisu stariji od 25 godina. 

    3. Uz prijavu na natječaj Kandidati trebaju dostaviti:


- popratno pismo/molbu za dodjelu stipendije sa obavezno navedenim prilozima;

- životopis;

- presliku domovnice;

- presliku indeksa ili svjedodžbe za dvije prethodne godine;

-    prijepis i prosjek ocjena za dvije prethodne godine (zaokružena na 2 decimalna mjesta); 

- potvrdu o ostvarenim ECTS bodovima za dvije prethodne godine;

- potvrdu o prebivalištu;


    4. Neobavezno, Kandidati mogu dostaviti i druge dokaze za ostvarivanje dodatnih bodova kod odabira najpogodnijih kandidata za dodjelu stipendija kao što su primjerice:


- potvrda o nagradama i priznanjima na području znanosti, umjetnosti ili sporta kako na državnim tako i na međunarodnim natjecanjima;

- potvrdu o primitku socijalne pomoći osobno ili za roditelja ili za skrbnika;

- potvrdu o primitku pomoći za uzdržavanje (dječji doplatak);

- potvrdu o primitku doplatka za pomoć i njegu;

- potvrdu za kandidate bez odgovarajuće roditeljske skrbi;  

- potvrdu o zdravstvenom statusu za osobe s posebnim potrebama;

- potvrdu o zdravstvenom statusu roditelja/staratelja ako su osobe s posebnim potrebama;

- ostale potvrde temeljem kojih kandidat smatra da može ostvariti prava iz članka 7;

    5. Kriteriji za odabir kandidata za dodjelu stipendije su: 

    • izvrsnost u školovanju;

    • prebivalište na području GČ Sesvete;

    • izvrsnost na području znanosti, umjetnosti ili sporta 

    • imovinsko socijalni status;

    • zdravstveni status;


    6. Prijave na natječaj Kandidati za stipendije dužni su dostaviti u roku od 15 dana od objave natječaja prema uvjetima propisanim natječajem na adresu kluba: 

ROTARY KLUB ZAGREB-SESVETE

Restoran  „Isabella“, Vinogorska 55

10360 Sesvete

    • Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj kuverti sa obaveznom naznakom „Za natječaj“.

    • Nekompletne prijave, te prijave pristigle iza propisanog roka, neće se uzeti u obzir. Vezane vijesti
Ažurirano: 19.12.2023. 11:52:28

Create Account