Rotary klub Sesvete raspisao natječaj za stipendiranje sesvetskih studenata

Autor: Borko Samec
Objavljeno: 25.10.2022. 9:03:46
Rotary klub Sesvete raspisao natječaj za stipendiranje sesvetskih studenata

Foto: Vizual/Rotary Sesvete

Rotary klub Sesvete dodijelit će tri stipendije studentima koji zadovolje kriterije natječaja.
Misija Rotary kluba Zagreb-Sesvete je pomagati one kojima je pomoć najpotrebnija, ulagati u znanje i podržavati mlade izvrsne ljude. Stoga je i ove godine otvoren natječaj za dodjelu stipendija vrijednim studentima s područja Sesveta kojima je ovakva pomoć potrebna. 


Tekst natječaja:


Na temelju Odluke Upravnog odbora Rotary kluba Zagreb Sesvete od 19. listopada. 2022. godine, Rotary klub Zagreb Sesvete raspisuje: 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija

1. Rotary klub Zagreb Sesvete u školskoj godini 2022/2023 dodjeljuje 3 stipendije. Stipendija iznosi 14.500 kuna (1.925 EUR), a isplaćuje se u mjesečnim ratama do 30.06.2023. 

2. Na natječaj se mogu prijaviti Studenti visokoškolskih ustanova ili diplomskih studija na nekom od fakulteta ili akademija Zagrebačkog Sveučilišta, a koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete:

da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu;

da su redovni studenti, te da su prethodne godine imali prosjek ocjena 4 i više, 

da imaju neprekidno prebivalište u Gradskoj četvrti Sesvete i okolici najmanje godinu dana od dana upisa u program za koji su podnijeli molbu za Stipendiju,

da su državljani Republike Hrvatske, 

da nisu stariji od 25 godina. 

3. Uz prijavu na natječaj Kandidati trebaju dostaviti:

- popratno pismo/molbu za dodjelu stipendije sa obavezno navedenim prilozima;

- životopis;

- presliku domovnice;

- potvrdu o prebivalištu;

- presliku indeksa ili presliku svjedodžbi za dvije prethodne godine ili potvrdu o ostvarenom prosjeku ocjena za dvije prethodne godine ili potvrdu o ostvarenim ECTS bodovima za dvije prethodne godine;

 

4. Neobavezno, Kandidati mogu dostaviti i druge dokaze za ostvarivanje dodatnih bodova kod odabira najpogodnijih kandidata za dodjelu stipendija kao što su primjerice:

- potvrda o nagradama i priznanjima na području znanosti, umjetnosti ili sporta kako na državnim tako i na međunarodnim natjecanjima;

- potvrdu o primitku socijalne pomoći;

- potvrdu o primitku pomoći za uzdržavanje (dječji doplatak);

- potvrdu o primitku doplatka za pomoć i njegu;

- potvrdu za kandidate bez odgovarajuće roditeljske skrbi;  

- potvrdu o zdravstvenom statusu za osobe s posebnim potrebama;

- ostale potvrde temeljem kojih kandidat smatra da može ostvariti prednost temeljem kriterija navedenih u točci 5;

5. Kriteriji za odabir kandidata za dodjelu stipendije su: 

izvrsnost u školovanju;

prebivalište na području GČ Sesvete;

izvrsnost na području znanosti, umjetnosti ili sporta; 

imovinski status kandidata;

zdravstveni status kandidata; 


6. Prijave na natječaj Kandidati za stipendije dužni su dostaviti u roku od 15 dana od objave natječaja prema uvjetima propisanim natječajem na adresu kluba: 

ROTARY KLUB ZAGREB-SESVETE

Restoran  „Isabella“, Vinogorska 55, 10360 Sesvete

Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj kuverti sa obaveznom naznakom „Za natječaj“.

Nekompletne prijave, te prijave pristigle iza propisanog roka, neće se uzeti u obzir. 


Vezane vijesti
Ažurirano: 19.12.2023. 11:52:28

Create Account