Rovis: HŽ nas nije kontaktirao u vezi izgradnje postaje Sela/Selnica

Autor: Borko Samec
Objavljeno: 22.1.2021. 9:45:21
Rovis: HŽ nas nije kontaktirao u vezi izgradnje postaje Sela/Selnica

Foto: Sesvete danas/Dio karte GUP-a Sesvete

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba vrlo brzo je odgovorio na naš upit vezan uz planiranje izgradnje željezničkog stajališta Sesvetska Sela/Selnica, a odgovor prenosimo u cijelosti.
Nakon što smo objavili članak o izgradnji, odnosno za sada ne izgradnji željezničkog stajališta Sesvetska Sela/Selnica u kojem iz HŽ-a za dosadašnje nepokretanje ostvarenja tog projekta okrivljuju gradske službe, a sve zbog nepostojanja UPU-a Sesvetska Sela/Selnica koji je navodno nepremostiv problem za početak projektiranja odnosno ostvarenja njegovog ostvarenja, poslali smo upit u Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba odakle nam je ekspresno stigao odgovor kojeg prenosimo u cijelosti: 


Ovim putem Vas obavještavamo da nitko od navedenih institucija u upitu (HŽ odnosno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture) nas nije kontaktirao vezano za predmet upita te da nismo zaprimili nikakvu inicijativu za izradu spomenutog Urbanističkog plana uređenja.


Navedeno željezničko stajalište nalazi se unutar obuhvata Generalnog urbanističkog plana Sesveta (SGGZ 14/2003, 17/2006, 1/2009, 7/2013, 19/2015 i 22/15-pročišćeni tekst). Predmetni prostor je na kartografskom prikazu 4.c, Područja primjene planskih mjera zaštite, je unutar područja za koje je propisana obveza donošenja urbanističkog plana uređenja (Urbanistički plan uređenja Sesvetska Selnica — Sesvetska Sela). Urbanistički plan uređenja Sesvetska Selnica — Sesvetska Sela još nije izrađen niti je u postupku izrade.


Generalnim urbanističkim planom Sesveta predmetno stajalište je planirano simbolom na kartografskom prikazu 3.a Prometna mreža, te je njime definirano da je željeznička stajališta moguće uređivati kao manje prometne terminale koji mogu osim perona za prijem i otpremu putnika sadržavati i parkirališta za automobile i bicikle te stajalište za gradski autobus.


U skladu sa odredbom članka 86. GUP-a Sesveta, na područjima za koja je propisana obveza donošenja urbanističkog plana uređenja označenih na kartografskom prikazu 4.c Područja primjene planskih mjera zaštite, a građevine su, prema namjeni, u skladu s namjenom utvrđenom Generalnim urbanističkim planom do donošenja urbanističkog plana uređenja omogućena je gradnja ulica i infrastrukturnih građevina s pripadajućom mrežom uz suglasnost nositelja izrade plana.


Neupitnost mogućnosti realizacije predmetnog zahvata u prostoru sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) utvrđuje se kroz postupak ishođenja lokacijske dozvole i utvrđivanja mjera zaštite okoliša i načina sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš, ishođenja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja od tijela i osoba određenih prema posebnim propisima i utvrđivanja ostalih uvjeta iz dokumenta prostornog uređenja od utjecaja na zahvat u prostoru. 


Ovaj je odgovor potpisao ravnatelj zavoda Ivica Rovis.  


Čini se da prema ovom odgovoru, Zavod za prostorno planiranje Grada Zagreba nije odgovoran za dosadašnje nepokretanje projekta projekta izgradnje željezničkog stajališta Sesvetska Sela/Selnica, jer, prema ovome, HŽ može početi radnje na pokretanju cijelog projekta iz bez UPU-a.  Tako barem tvrde u Zavodu.


Pratit ćemo situaciju dalje, moguće da se oglase iz HŽ-a ili netko treći, možda Ministarstvo, jer ako ovo dođe do samog ministra koji je nešto obećao, a njemu podčinjeni to neizvršavaju, moglo biti biti zanimljivo. Nama građanima ipak zanimljivo će biti kad počne ostvarenje samog projekta.


Karta na kojoj je u gornjem lijevom kutu označena željeznička postaja na pruzi (ljubičasta boja)i uz nju parkiralište.
Preslika na naš upit odgovora Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba.
Vezane vijesti
Ažurirano: 9.5.2022. 15:19:35

Što mislite o rezultatima popisa stanovnika u Sesvetama?

Broj popisanih daleko je manji od očekivanog
Mnogi se odselili zato nas nema koliko smo mislili
Nije loše, ipak je broj stanovnika Sesveta u porastu
Očekivano, sve što se moglo doselit u Sesvete već se doselilo
Ovo je još dobro naspram drugih sredina
( glasajte da biste vidjeli rezultate )

Create Account