Sesvetski Rotary klub raspisao natječaj za stipendiranje studenata

Autor: Borko Samec
Objavljeno: 2.10.2021. 7:40:10
Sesvetski Rotary klub raspisao natječaj za stipendiranje studenata

Foto: Logo natječaja

Kao i niz posljednjih godina, tako će i ove Rotary klub Sesvete stipendirati sesvetske studente, odnosno dodijelit će tri stipendije za ovu akademsku godinu.Prenosimo tekst natječaja: 


Na temelju Odluke Upravnog odbora Rotary kluba Zagreb Sesvete od 23. rujna. 2020. godine, Rotary klub Zagreb Sesvete raspisuje: 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija

1. Rotary klub Zagreb Sesvete u školskoj godini 2021/2022 dodjeljuje 3 stipendije. Stipendija iznosi 12.500 kuna, a isplaćuje se u iznosu od 1.250 kn mjesečno tijekom razdoblja od 10 mjeseci. 

2. Na natječaj se mogu prijaviti Studenti visokoškolskih ustanova ili diplomskih studija na nekom od fakulteta ili akademija Zagrebačkog Sveučilišta, a koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete:

da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu;

da su redovni đaci/studenti, te da su prethodne godine imali prosjek ocjena 4 i više, 

da imaju neprekidno prebivalište u Gradskoj četvrti Sesvete i okolici najmanje od dana upisa u program za koji su podnijeli molbu za Stipendiju,

da su državljani Republike Hrvatske, 

da nisu stariji od 25 godina. 

3. Uz prijavu na natječaj Kandidati trebaju dostaviti:

- popratno pismo/molbu za dodjelu stipendije sa obavezno navedenim prilozima;

- životopis;

- presliku domovnice;

- presliku indeksa ili svjedodžbe za dvije prethodne godine;

-    prijepis i prosjek ocjena za dvije prethodne godine (zaokružena na 2 decimalna mjesta); 

- potvrdu o ostvarenim ECTS bodovima za dvije prethodne godine;

- potvrdu o prebivalištu;


4. Neobavezno, Kandidati mogu dostaviti i druge dokaze za ostvarivanje dodatnih bodova kod odabira najpogodnijih kandidata za dodjelu stipendija kao što su primjerice:

- potvrda o nagradama i priznanjima na području znanosti, umjetnosti ili sporta kako na državnim tako i na međunarodnim natjecanjima;

- potvrdu o primitku socijalne pomoći osobno ili za roditelja ili za skrbnika;

- potvrdu o primitku pomoći za uzdržavanje (dječji doplatak);

- potvrdu o primitku doplatka za pomoć i njegu;

- potvrdu za kandidate bez odgovarajuće roditeljske skrbi;  

- potvrdu o zdravstvenom statusu za osobe s posebnim potrebama;

- potvrdu o zdravstvenom statusu roditelja/staratelja ako su osobe s posebnim potrebama;

- ostale potvrde temeljem kojih kandidat smatra da može ostvariti prava iz članka 7;

5. Kriteriji za odabir kandidata za dodjelu stipendije su: 

izvrsnost u školovanju;

prebivalište na području GČ Sesvete;

izvrsnost na području znanosti, umjetnosti ili sporta 

imovinsko socijalni status;

zdravstveni status;


6. Prijave na natječaj Kandidati za stipendije dužni su dostaviti u roku od 15 dana od objave natječaja prema uvjetima propisanim natječajem na adresu kluba: 

ROTARY KLUB ZAGREB-SESVETE

Restoran  „Isabella“, Vinogorska 55, 10360 Sesvete

Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj kuverti sa obaveznom naznakom „Za natječaj“.

Nekompletne prijave, te prijave pristigle iza propisanog roka, neće se uzeti u obzir. 


Vezane vijesti
Ažurirano: 19.12.2023. 11:52:28

Create Account