U Gorancu održano javno izlaganje o upravljanju zaštićenim krajobrazom Goranec

Autor: Vladimir Beštak
Objavljeno: 16.2.2023. 10:11:30
U Gorancu održano javno izlaganje o upravljanju zaštićenim krajobrazom Goranec

Foto: Vladimir Beštak

U utorak je u prostorijama Mjesnog odbora Goranec održano javno izlaganje – radionica prijedloga Plana upravljanja područjima ekološke mreže Vejalnica i Krč te Značajnim krajobrazom Goranec, kojem se aktivno uključilo više od 50 dionika.Javna ustanova Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba, nositelja provođenja javne rasprava o prijedlogu Plana upravljanja izvjestila nas je o tijeku javne rasprave Plana upravljanja područjima ekološke mreže Vejalnica i Krč, te Značajnim krajobrazom Goranec, te o javnom izlaganju odnosno radionici o prijedlogu tog plana.

"Planinari, lovci i drugi poznavatelji prirode Sesvetskog prigorja i istočnih obronaka Medvednice već dugo znaju da je područje oko Goranca, na istoku do Kučilovine i Kašinske Sopnice, a na sjeveru do granica Parka prirode Medvednica zaštićeno zbog svog mozaičnog ruralnog krajobraza i velike prirodne vrijednosti. Onaj koji je barem jednom krenuo planinarskom stazom od Sesveta, Čučerja ili Đurđekovca na Lipu prošao je ovim područjem i uvjerio se u njegovu ljepotu. Šume, vlažne livade i suhi brdski travnjaci, stari voćnjaci i vinogradi te potoci dom su velikog broja rijetkih i ugroženih vrsta. Sova ušara, kiseličin vatreni plavac i danja medonjica, velika šumarica, jelenak i žuti mukač samo su dio stanovnika ovog područja. Većinu će pak iznenaditi podatak da na ovom području dom nalazi čak 30tak vrsta orhideja (kaćuna op.a.). 


Od 1977. godine ovo je područje zaštićeno kao Značajni krajobraz Goranec, a 2014. su neki njegovi dijelovi dodatno prepoznati i kao važni za očuvanje bioraznolikost Europske unije te proglašeni dijelom ekološke mreže Natura 2000 – Područje ekološke mreže Vejalnica i Krč. Ovim područjima u cilju očuvanja prirode upravlja Javna ustanova Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba koja je ovih dana javnosti predstavila prijedlog plana upravljanja upravo ovim područjima. Javna rasprava o prijedlogu Plana upravljanja područjima ekološke mreže Potok Dolje i Vejalnica i Krč te Značajnim krajobrazom Goranec je u tijeku i svi zainteresirani do 8. ožujka 2023. mogu iznijeti svoje primjedbe, sugestije i komentare na ciljeve upravljanja i plan aktivnosti koje ustanova planira provoditi u slijedećih 10 godina.


Kao središnji izazov u očuvanju prirodnih vrijednosti ovog područja nameće se napuštanje tradicionalnih poljoprivrednih praksi ruralnog područja uslijed promjene načina života. Košnja livada, održavanje starih voćnjaka i vinograda te malih lokvi vezanih uz njih već više desetljeća nisu dio životnih potreba stanovnika ovog kraja. Bez ovih aktivnosti dolazi do zarastanja otvorenih staništa i gubitka za njih vezanih vrsta. Upravo na ovu problematiku i sprečavanje zarastanja u suradnji s lokalnom zajednicom nadovezuju se osnovni planovi ustanove u nadolazećem periodu.

Kao dio javne rasprave, održana su dva javna izlaganja prijedloga plana – prvo u Podsusedu 10. veljače, fokusirano na dijelove plana posvećene očuvanju područja ekološke mreže Potok Dolje, te drugo, 14. veljače u Gorancu posvećeno dijelovima plana vezanim uz očuvanje područja ekološke mreže Vejalnica i Krč te Značajnog krajobraza Goranec. Interes lokalnog stanovništva, relevantnih institucija i udruga građana bio je vrlo velik - u oba javna izlaganja aktivno se uključilo više od 50 dionika. Ukoliko dijelite njihov interes, sam prijedlog plana upravljanja i sve mogućnosti sudjelovanja u javnoj raspravi možete naći na web stranicama JU Maksimir", izvijestili su iz te ustanove koja upravlja zaštićenim područjima Grada Zagreba.Vezane vijesti
Ažurirano: 20.6.2024. 12:03:18

Create Account