Uz Branimirovu do Glibokog jarka vodstvo Sesveta želi i Vukovarsku do Sesveta

Autor: Borko Samec
Objavljeno: 31.1.2018. 16:25:33
Uz Branimirovu do Glibokog jarka vodstvo Sesveta želi i Vukovarsku do Sesveta

Foto: Novi Jelkovec

Na prethodnoj sjednici Vijeća Gradske četvrti Sesvete zatraženo je od Grada produženje Vukovarske ulice do ulice Ljudevita Posavskog u Sesvetama, za što je već više desetljeća osiguran koridor. Danas je iz gradskih službi u stručne službe sesvetske četvrti stigao odgovor na pitanje što je po tome do sada poduzeto i što se planira. Prenosimo odgovor Gradskog ured za prostorno uredenje, izgradnju grada, graditeljstvo,komunalne poslove i promet, sektor za ceste u cijelosti.Predmetnu spojnu cestu prema važećem GUP-u grada Zagreba čine produžetak Ulice Roberta Škrnjuga prema jugu i dio produžene Ulice grada Vukovara od produžene Škrnjugove do Ulice Ljudevita Posavskog. Za navedene prometnice nije u tijeku izrada projektno-tehničke dokumentacije i nije u tijeku rješavanje imovinsko-pravnih poslova.


U ranijem periodu bila je ishođena lokacijska dozvola za dionicu produžene Ulice grada Vukovara od Čulinečke ceste do Ulice Ljudevita Posavskog (projektant URBANISTIČKI ZAVOD GRADA ZAGREBA). Važenje ove lokacijske dozvole je isteklo, a imovinsko-pravni poslovi nisu riješeni. Za izgradnju produžetka Ulice Roberta Škrnjuga prema jugu naš gradskiured nije dobio zahtjev od Gradske četvrti Donja Dubrava, pa izrada projektno-tehničke dokumentacije za ovu prometnicu nije pokretana.


Budući, da je Gradska četvrt Sesvete, u svom zahtjevu za projektiranje prometnica u 2018. g. navela i produženu Ulicu grada Vukovara, ona je uvrštena u Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Zagreba u 2018.g. i tijekom ove godine bit će pokrenuta izrada idejnog projekta za ovu prometnicu. Navedenim Programom nije predviđena izrada projektno-tehničke dokumentacije za produžetak Ulice Roberta Škrunjuga, pa je za njeno pokretanje nužan zahtjev Gradske četvrti Sesvete ili Gradske četvrti Donja Dubrava i rebalans Programa.


Vezane vijesti
Ažurirano: 13.7.2024. 9:20:34

Create Account