Ostvarenje izlaže svoje radove

Autor: Borko Samec
Objavljeno: 11.12.2019. 21:57:05
Početak: 14.12.2019. 16:30
Ostvarenje izlaže svoje radove

Foto: Plakat

U Muzeju Prigorja ove će subote biti otvorena izložba polaznika poduke iz kreativnog crtanja i slikanja akademske slikarice Sanele Đurinec Raič.Otvorenje izložbe je  u subotu, 14. prosinca u 16,30 u Muzeju Prigorja, a pozvani su svi mali i veliki crtači, ali i ostali građani. Uz vizualni doživljaj posjetitelji će moći uživati i glazbenom dijelu programa u kojem će nastupiti profesori Glazbene škole Zlatka Grgoševića Juraj Stojić sa sestrom Dunjom. Time će i na ovoj izložbi obilježiti 40. obljetnicu škole koja će svoj svečani dio imati navečer u Glazbenom zavodu. 


O ciljevima i dobrobitima Ostvarenja koje su dovele do nastanka ove izložbe predgovor je napisala profesorica sa zagrebačkog Filozofskog fakulteta Žarka Vujić.


            Kad mi je voditeljica radioničkih programa Ostvarenja mag.umj. i akademska slikarica Sanela Đurinec Raič rekla početkom ove jeseni 2019. koliko ima polaznika svojih tečajeva u širokom rasponu od najmlađeg predškolskog uzrasta do odraslih osoba iskreno sam se obradovala i pomislila – ima još uvijek budućnosti za nas ljude i za razvijanje naše potpune osjetilnosti, mašte i motorike ruku, a koje su se našle zadnjih desetljeća u velikim preispitivanjima zahvaljujući ubrzanom razvoju informacijskih tehnologija te njihovoj dominantnoj uporabi u edukaciji i zabavi. Lijepo je to u svojim pisanjima  indirektno dotaknula i dr.sc. Jadranka Damjanov kojoj mnoge generacije duguju kvalitetno likovno i umjetničko obrazovanje, bilo zahvaljujući pohađanju njene srednjoškolske i sveučilišne nastave, bilo korištenju srednjoškolskih udžbenika za likovnu umjetnosti - Brojne privlačnosti kojima je današnji čovjek izložen gone ga na brzinu i površnost i zato do mišljenja oka vjerojatno ne dolazi često. Pritom je veliki dio tih privlačnosti kaotičan i/ili banalan. "Ako su točke privlačnosti približno iste važnosti, ne znamo kuda gledati i gledanje postaje nepodnošljivo." Gledanje je tada bilo bolno (kaos) bilo zasićeno (banalnost) i mi odvraćamo pogled i tražimo novu privlačnost. Tako pretrpanost okoline onemogućava mišljenje, a nemišljenje proizvodi kaos i banalnost, koji opet onemogućavaju zadržavanje pogleda …


S druge strane, toliko polaznika kao da je potvrđivalo tezu kako djeca, pa i odrasli, osjećaju to uporno i konstantno smanjivanje likovnog i umjetničkog odgoja u našem obrazovnom sustavu u Hrvatskoj i kako to pokušavaju nekako prebroditi upisujući različite radioničke programe, pa tako i one iz ponude Ostvarenja.


            Kad su se radionice Ostvarenja počele održavati  2018. godine u Gimnaziji Sesvete, zapravo su, neka mi oprosti idejna začetnica i voditeljica na javnom dijeljenju osobnog razmišljanja, trebale ponajviše njoj koja se našla u ponekad iscrpljujućem radnom procesu dizajnerice knjiga i ilustratorice u sklopu razmjerno velikog izdavačkog pogona Medicinske naklade u Zagrebu. Naime, radne i obiteljske obveze na svoj način su je odijelile od vlastitog kontinuiranog slobodnog kreativnog likovnog stvaranja (iako ga nije napuštala i trudila se održati ga vezano uz osobni izložbeni ritam) i dosjetila se nadoknaditi ga ili barem dopuniti kontinuiranim radom s mladim ljudima u okolnostima sigurnog  i ugodnog prostora Gimnazije Sesvete. Od početka joj je bilo jasno koliku odgovornost radionicama na sebe preuzima, a svjedoče o tome i zacrtani ciljevi koji su uzeli u obzir ne samo poticanje mašte i kreativnosti, učenje i usavršavanje motoričkih sposobnosti, širenje interesa za slikarstvo i umjetnost i sl, nego i stalno uvažavanje različitosti i specifičnosti interesa polaznika te izražavanje spontanosti u izražavanju njihovih emocionalnih potreba, osjećaja, zapažanja, misli i ideja.


Naime, svi koji se bave likovnim odgojem djece, ponavljaju kako je likovno izražavanje djece urođeno i kako se razvija iz njihovih prirodnih potencijala i stalne interakcije između njih i okolnog svijeta kojeg promatraju, opažaju i imaju potrebu individualno interpretirati različitim sredstvima, pa tako i likovnim znakovima. No, potencijali se neće razviti ukoliko dođe do ometanja, pače i gušenja individualnog likovnog izražavanja. U tom slučaju stvaralačke će sposobnosti slabiti. Ometanjem se može smatrati već i uplitanje odraslih članova obitelji u dječju kreativnost u najranijoj dobi, dapače dijete već tada može početi oponašati i usvajati shematske prikaze određenih fenomena. Bitnu ulogu tu trebaju odigrati odgojitelji i kasnije i učitelji likovnog izražavanja. No, obzirom da oni gotovo i nemaju vremena pratiti individualno izražavanje pojedinaca, potpuno je logično da tu ulogu preuzimaju drugi, likovno educirani pojedinci, a u našem primjeru to je likovna umjetnica i poznavateljica umjetnosti Sanela Đurinec Raič. Ona je uspjela djeci i odraslima osigurati ugodan i pozitivan okoliš, dobru međusobnu komunikaciju te ostale pozitivne okolnosti za opažanje i kreativno likovno izražavanje. Naglašeno nastoji poduprijeti njihovo samostalno likovno izražavanje ili kako je pisao Tihomil Stahuljak (1922.-2007.), veliki poznavatelj dječjeg likovnog stvaranja i igranja – spontani dječji likovni iskaz. No, jednako tako neprestano ga ojačava dijeljenjem iskustva rada i poznavanja različitih materijala, tehnika i pribora, a što će biti vidljivo i na ovoj izložbi u Muzeju Prigorja Sesvete.


 Upravo prakticiranje i postepeno osvještavanje različitih medija od ranog djetinjstva nenadoknadiv je doprinos osjetilno-refleksivnom odnosu prema svijetu. Svaki medij po sebi već je misao, ali misaonost se razvija samo preko svih. Opasno je apsolutizirati jedan medij jer je za razvoj osjetilnosti, odnosno misaonosti, potreban čitav raspon. Jedan medij je kao nijedan, jer jednom slikom svijeta lako se zamijeni čitav svijet, pisala je J. Damjanov i ove se riječi mogu upotrijebiti kako za aktivnost osvještavanja svih likovnih medija, tako i za aktivnost upoznavanja s ostalim medijima kreativnog izražavanja – glazbu, glumu, ples itd. Da se u Ostvarenjima razmišlja na tragu potonjeg najbolje svjedoči sudioništvo pjesnika i likovnih umjetnika te liječnika Marine i Damira DeZana (18.02.2019.) te planirani program prigodom otvorenja ove izložbe u Muzeju Prigorja, zasnovan na sinergiji spomenutih medija. Uostalom, i sama voditeljica Ostvarenja Sanela Đurinec Raič ima jasnu ideju kako ova izložba treba pokazati da se radionički rad temelji na korištenju različitih medija – glazbe, teksta i slike.


U skladu s tim na radionicama Ostvarenja polaznici imaju priliku putem posjećivanja različitih izložbi te susreta s pojedinim fenomenima i djelima iz povijesti i suvremenosti svjetske i nacionalne umjetnosti širiti svoje interese i sposobnost razumijevanja umjetnosti općenito te se pripremati za vizualnu komunikaciju koja je danas prevladavajući oblik komunikacije. Jednako tako imaju mogućnost susreta s tradicijskom baštinom svoga kraja i spoznavanja muzejskog odnosa prema njoj (Radionica oslikavanje tradicijskih prigorskih igračaka, 7.06.2019.).


No, od svih zacrtanih zadaća Ostvarenja, najvažnijima držim one koje su okrenute sagledavanju i razvijanju osobnih sposobnosti i vještina, posebice onih komunikacijskih. Dakako mislim tu na podržavanje i poticanje aktivnog odnosa prema sebi i okolini, stvaranje pozitivne slike o sebi te razvijanje osjećaja sigurnosti i pripadnosti grupi. U okvir toga djelovanja možemo staviti sve posebne radionice, ali i pripremu i provođenje Izložbe i dobrotvorne akcije 29.11.2018., održane u predvorju Gimnazije Sesvete kada je sav zarađeni novac išao Udruzi crveni nosovi koja se bavi osnaživanjem djece u teškim i bolnim trenutcima bolesti i ostalih životnih izazova. Naravno, i priprema ove izložbe u Muzeju Prigorja a kojom se nastoji dati uvid kako u cjelokupno, tako i ovogodišnje djelovanje Ostvarenja pridonosi spomenutom radu na vlastitoj osobnosti i njenoj prisutnosti u svijetu.


Omogućiti djeci i odraslima izlaganje njihovih radova u jednoj baštinskoj instituciji nije lagan već iznimno odgovoran i osjetljiv zadatak. Koncepcija kojom se pokušalo odgovoriti na njega temelji se prije svega na podjeli radova u izložbenom prostoru i u ovom katalogu na polazničke grupe - dječja grupa od 4-8 godina, dječja grupa od 9-12, Teen grupa i grupa za odrasle. Voditeljica Ostvarenja pripremila je i video uradak koji će zainteresiranima moći reprezentirati radioničko djelovanje te kreativno stvaranje u prirodi i u sinergiji s ostalim građanskim udrugama u Sesvetama ili kako to ona sama najbolje iskazuje: cilj ove izložbe je da se svi moji polaznici vide u Galeriji Kurija, da vide svoje radove u takvom prostoru, da se svi zajedno podsjetimo na sve trenutke koje smo do sada dijelili u suradnji. Može li išta bolje od toga doprinijeti razvoju samopoštovanja i gradnji čvršćeg i smislenijeg položaja i djece i odraslih u ovom kaotičnom svijetu?* 


*Ovaj tekst nastao je na temelju uvida u sljedeću literaturu: Belamarić, D. Dijete i oblik. Zagreb: Školska knjiga, 1987., Damjanov, J. Vizualni jezik i likovna umjetnost. Zagreb: Školska knjiga, 1991. i Stahuljak, T. Za povijesni pristup likovnom odgoju. Klanjec: Galerija A. Augustinčića, 1991. te u program Ostvarenja. 


Vezane vijesti
Ažurirano: 27.9.2020. 12:07:48

Projekt Zelene i plave Sesvete

Je super
Daj Bože da i to dočekamo
Ne sviđa mi se / nije dobar
Ništa od toga neće biti
Ima li još koja boja osim zelene i plave?
( glasajte da biste vidjeli rezultate )

Create Account