Dopunama zakona o prometu na cestama ozakonjen je hitni koridor

Autor: Borko Samec
Objavljeno: 31.7.2022. 13:05:54
Dopunama zakona o prometu na cestama ozakonjen je hitni koridor

Foto: JVP Zagreb

I do sada se podrazumijevalo da se hitne službe trebaju propustiti i skloniti im se, no od sad je to regulirano zakonom sa sankcijama.Ove subote, 30. srpnja stupile su na snagu  izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama, o čemu su napise objavili svi mediji, ne jedan dio tih izmjena kao da je malo ostao u sjeni. Radi se o naredbi vozačima o postupanju u slučaju potrebe stvaranja hitnog koridora na prometnicama.


Skraćeno novosti o hitnom koridoru su slijedeće: 


(1) Da bi omogućili prolaz vozilima iz članaka 148., 149. i 151. ovoga Zakona (hitne službe), pješaci su dužni skloniti se, a vozači drugih vozila propustiti ih i prema potrebi zaustaviti svoje vozilo dok ta vozila ne prođu tako da se:

1. na cesti koja ima dvije kolničke trake s po jednom prometnom trakom vozila u prometnoj traci pomiču udesno u smjeru kretanja,

2. na cesti koja ima kolničku traku s jednom prometnom trakom vozila u prometnoj traci pomiču udesno u smjeru kretanja,

3. na cesti koja ima kolničku traku s dvije prometne trake vozila u lijevoj prometnoj traci pomiču ulijevo, a u desnoj prometnoj traci udesno,

4. na cesti koja ima kolničku traku s tri i više prometnih traka vozila u lijevoj prometnoj traci pomiču ulijevo, a u ostalim prometnim trakama pomiču udesno.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbama ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od  300,00 kuna kaznit će se za prekršaj pješak ako postupi suprotno odredbama ovoga članka.«.


Hitne službe također sve glasnije traže ukidanje postavljanja uspornika, jer, kako tvrde, uspornici doista djeluju na povećanje sigurnosti na cestama, ali isto tako značajno usporavaju dolazak hitnih službi na intervenciju. Predlažu da se umjesto uspornika počnu konačno postavljati policijske kamere, kao i drugdje u naprednom svijetu.


Vezane vijesti
Ažurirano: 27.9.2023. 13:40:59

U Sesvetskoj Sopnici treba:

Slušati Grad i  prenamijeniti postojeći društveni dom u vrtić
Srušiti staru zgradu i izgraditi novi objekt  vrtića i društvenog doma
Ne raditi ništa, ostaviti stvari kakve sada jesu
Odseliti se u inozemstvo
Nisam upućen, ne znam o čemu se radi
( glasajte da biste vidjeli rezultate )

Create Account