Kamen puca, pjesma putuje, Škola gange u Zagrebu u koju posebno zovu Sesvećane

Autor: Borko Samec
Objavljeno: 29.9.2023. 15:34:27
Kamen puca, pjesma putuje, Škola gange u Zagrebu u koju posebno zovu Sesvećane

Foto: Hercegovina.info

Uslijed brojnih izazova s kojima se suvremeno društvo nosi, kao što su pad nataliteta, ugroženost sela ili iseljavanje, zanemaruje se, zaboravlja i sve manje cijeni kulturno-povijesna tradicija.Povodom obilježavanja 20 godina donošenja UNESCO-ve Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine, Udruga kralj Tomislav kao glavni organizator sa suorganizatorima pokreće prvu Školu gange u Zagrebu. 


Uslijed brojnih izazova s kojima se suvremeno društvo nosi, kao što su pad nataliteta, ugroženost sela ili iseljavanje, zanemaruje se, zaboravlja i sve manje cijeni kulturno-povijesna tradicija. Upravo zbog toga, inicijatori pokreću Školu gange kojoj je cilj očuvati tradiciju dinarske zone – Dalmatinske zagore i Hercegovine, ali i pridonijeti razumijevanju vlastitog identiteta Hrvata iz navedenih krajeva. Gangi kao takvoj pristupit će se kroz više aspekata, kako s teorijskog, tako i praktičnog, a u svakom slučaju – zanimljivog. Da tako bude, pobrinut će se predavači Škole, vrsni poznavatelji gange, koji su svoje znanje i vještine naslijedili od svojih predaka, a nastavili njegovati pridružujući se gangaškim sekcijama u sklopu kulturno-umjetničkih društava. 

Jure Miloš, voditelj predavača Škole tvrdi kako je ganga duša hercegovačkog čovjeka, jer je u njoj sve opjevano. „S gangom se rađalo, živilo i umiralo. Tako i danas kod onih koji ju pjevaju, vole i savjesno baštine. Ona je himna našeg kraja.“


Gangi kao takvoj pristupit će se kroz više aspekata, kako s teorijskog, tako i praktičnog, a u svakom slučaju – zanimljivog. Da tako bude, pobrinut će se predavači Škole, vrsni poznavatelji gange, koji su svoje znanje i vještine naslijedili od svojih predaka, a nastavili njegovati pridružujući se gangaškim sekcijama u sklopu kulturno-umjetničkih društava. 


Jure Miloš, voditelj predavača Škole tvrdi kako je ganga duša hercegovačkog čovjeka, jer je u njoj sve opjevano. „S gangom se rađalo, živilo i umiralo. Tako i danas kod onih koji ju pjevaju, vole i savjesno baštine. Ona je himna našeg kraja.“


Create Account